عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: مطالعاتی درمورد وضعیت بافت‌های فرسوده انجام شده است که نشان می‌دهد متاسفانه ۴۰ درصد بافت‌های نوسازی شده در بافت فرسوده از نظر کیفیت ساخت، مطلوب نیستند. زهرا نژاد بهرام، با بیان این که این ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز و به کارگیری مصالح غیر استاندارد، جزو ساختمان‌های ناایمن محسوب می‌شوند، گفت: این آمار آنقدر شوک‌آور بود که شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و چند دستگاه دیگر در تفاهم نامه‌ای بر لزوم نظارت بر ساخت و ساز و مصالح تاکید و در همین راستا منطقه ۸ را به عنوان منطقه پایلوت اجرای این تفاهم‌نامه انتخاب کردند.