ستاد کرونا پیشنهاد تعویق برگزاری کنکور سراسری را تصویب نکرد و بر این اساس کنکور در موعد مقرر قبلی و بدون تغییر برگزار می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، موضوع تعیین تکلیف زمان برگزاری کنکور سراسری در ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح شد و بر اساس اطلاعیه مشترک «وزرای علوم، تحقیقات وفناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، اعضای ستاد با هرگونه تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری مخالفت کردند. در اطلاعیه مشترک وزرای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» آمده است:« پیرو نیاز به زمان بیشتر جهت برگزاری آزمون سراسری توسط مجریان آزمون به نیت یافتن فضای مناسب برای برگزاری منطبق با پروتکل‌های سخت‌گیرانه و مشروط به تائید تغییر تاریخ در ستاد ملی مدیریت کرونا، ازآنجاکه این تغییر به دلایل متعدد مورد تائید ستاد قرار نگرفت، مقرر شد با همکاری استانداران محترم، مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی نظامی و انتظامی، کمبود فضاها و تجهیزات موردنیاز جهت اعمال و اجرای پروتکل‌ها مهیا و آزمون سراسری در تاریخ مصوب قبلی ستاد ملی مدیریت کرونا (در روزهای ۲۹- ۳۰ و ۳۱ مرداد و یکم شهریورماه) برگزار گردد.»