رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با اشاره به شرایط کنونی انجام جراحی‌های زیبایی بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت گفت: متأسفانه اخیراً به دلیل کاهش اعمال زیبایی توسط جراحان پلاستیک، افراد غیرحرفه‌ای مانند تکنسین‌ها به صورت زیرزمینی اقدام به جراحی‌های زیبایی کرده‌اند. به گفته او در شرایط فعلی، عمل‌های جراحی که جنبه درمانی و زیبایی مشترک داشته یا اعمال جراحی که جنبه‌ درمانی و بازسازی داشته باشند انجام می‌گیرد.