خبرها از مفقود شدن یا شاید سرقت یکی از آلبوم‌های ارزشمند کاخ گلستان حکایت می‌کنند. به گزارش ایسنا، به‌تازگی مسئولان مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ‌موزه گلستان متوجه شده‌اند یکی از آلبوم‌های تاریخی کاخ گلستان که از آلبوم‌های غنی این مجموعه و متعلق به دوره ناصری (قاجار) بوده، مفقود شده است. پیگیری خبرنگاران از مسئولان مختلف تاکنون به این نتیجه رسیده است که اصل موضوع تا این لحظه تأیید شده اما ظاهراً با توجه به در دست بررسی بودن این مسئله برای رسیدن به جزئیات آن، هیچ‌یک از مسئولان امر  آن را به‌طور رسمی تأیید نمی‌کنند که ماجرا از قول آنها نقل شود. همچنین گویا هنوز زمان مفقود شدن این آلبوم قدیمی مشخص نشده است و ظاهراً به دلیل نیاز به مراجعه‌ به آن، امین اموال این بخش از مجموعه متوجه نبودن آلبوم می‌شود.