فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست از پیگیری برای حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از همیاران طبیعت خبر داد. سرهنگ محبت‌خانی، به ایلنا گفت: سازمان محیط‌زیست به شدت پیگیر آن است که از خانواده‌ افرادی که در آتش‌سوزی جنگل‌‌ها برای دفاع از محیط زیست جان باختند، حمایتی صورت بگیرد. بندی در لایحه حمایت از محیط بانان داشتیم که اگر برای همیاران ما این اتفاق افتاد و جانشان را از دست دادند، بتوانیم حمایت‌های مالی و بیمه‌ای برای آنها داشته باشیم، اما این بند حذف شد و در نهایت با حمایت رئیس سازمان محیط زیست و با هماهنگی اینجانب، راهکارهایی اتخاذ شد تا دوباره آن بند حذف شده به لایحه اضافه شود.