معاون بهداشت وزارت بهداشت بابیان اینکه از ۴۵۷ شهرستان کشور تنها ۳۷ شهرستان سفید هستند، درباره الزامات برگزاری مراسم عزاداری محرم توضیح داد. به گزارش ایسنا، علیرضا رییسی گفت: ازنظر دیدگاه بهداشتی هرگونه تجمعی بالای ۱۰ نفر ریسک ابتلا به کرونا را بالا می‌برد. این ۱۰ نفر هم به‌صورت حفاظت‌شده و با حفظ فاصله و استفاده از ماسک. نکته دوم این است که فضا بسیار مهم است. اگر در فضای سربسته باشید و تهویه مناسب نباشد، قطعاً ریسک ابتلا بالا می‌رود. او ادامه داد: پروتکل عصای جادویی نیست، اگر رعایت نشود، هیچ‌کاره است. زمانی می‌توانیم به پروتکل‌ها امید داشته باشیم که به‌طور دقیق رعایت شوند. به‌عنوان‌مثال ما ازنظر پروتکلی واقعاً با راه‌اندازی دسته‌های عزاداری مخالف هستیم. ‌زیرا قطعاً فاصله‌ها در دسته‌روی به هم می‌خورد و با حضور تماشاچی هم مخالف هستیم. پروتکل یعنی همین‌ها. یعنی تماشاچی، دسته روی وجود نداشته باشد، حرکت دسته‌ها از یکجا و تجمعشان درجایی خاص نباید باشد.