سخنگوی سازمان ثبت ‌احوال کشور گفت: در حال حاضر ۴۷میلیون و ۵۱هزار و ۸۵۳ قطعه کارت هوشمند ملی صادرشده است.

به گزارش ایرنا، سیف‌الله ابوترابی افزود: ۵۷میلیون و ۵۴۱هزار و ۵۸۹نفر مراحل تکمیل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی را انجام داده‌اند.

او در مورد علت تأخیر و طولانی شدن زمان صدور کارت هوشمند ملی نیز بیان کرد: تأخیر در صدور کارت هوشمند ملی به دلیل مشکل تأمین بدنه کارت است و از آغاز سال ۹۷با شرکت‌های متولی که چاپخانه دولتی متولی تأمین و تولید آن است، وارد مذاکره شدیم و تلاش‌ها آغاز و قرار شد که بدنه کارت ایرانی مشابه خارجی باشد، آزمایش‌های طولانی انجام شد و این کارت مشابه نمونه خارجی است و همه نکات ایمنی و فنی در تولید آن رعایت شده است.

ابوترابی اعلام کرد: تاکنون ۴۶۱هزار و ۹۶۱قطعه کارت هوشمند ملی تولید داخلی صادر و در اختیار متقاضیان قرار داده‌شده است.همچنین در این کارت‌ها امضای الکترونیکی نیز در نظر گرفته‌شده که باید توسط خود افراد ثبت شود.