معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: متاسفانه در سال گذشته ۶۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و ازاین‌رو کاهش تصادفات فوتی در سال ۹۹ مهمترین دغدغه مدیریت شهری در حوزه ترافیک است.

سید مناف هاشمی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه حمل و نقل پاک در کلانشهر تهران بر ارتقای فرهنگ استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله پاک و ایمن در سطح تهران تاکید کرد.