جانشین فرمانده انتظامی تهران از آزاد شدن ۱۱ تن از ۱۲ بازداشت شده در جریان بررسی حادثه آتش‌سوزی در کلینیک سینا در تهران خبر داد و گفت: نفر دوازدهم به دلیل ناتوانی در تهیه وثیقه در بازداشت باقی مانده است. سردار حمید هداوند در خصوص آخرین جزئیات پرونده آتش‌سوزی کلینیک سینا، اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی به این نتیجه رسیدند که آتش‌سوزی کلینیک سینا به‌هیچ‌وجه امنیتی نبوده و قصور و کوتاهی دلیل اصلی بروز این آتش‌سوزی بوده است.