مهدی جمالی ‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور گفت: دلیلی وجود ندارد که مردم از ماسک‌های ۳۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی استفاده کنند. همه می‌توانند از دستمال کاغذی ماسک درست کرده و از آن استفاده کنند. هنگامی که استفاده از ماسک مطرح می‌شود با توجه به شرایط سخت اقتصادی همه نمی‌توانند ماسک را تهیه کنند اما می‌توانند با دستمال کاغذی این ماسک‌ها را تهیه کنند بر همین اساس از همه هم‌میهنان درخواست می‌کنم که در استفاده از ماسک توجه جدی داشته باشند و در این شرایط با مسئولان و مدیران خود همراه شوند تا کاری ارزشمند رقم بخورد.