معاون پژوهشی موسسه کادراس با اشاره به موضوع اعتیاد زنان و در پاسخ به این پرسش که آیا نگاهی که در حوزه اعتیاد مردان وجود دارد را می‌توان به اعتیاد زنان نیز تسری داد؟ بیان کرد: به‌طورکلی اعتیاد زنان در مقایسه با مردان به دلیل اختلافات جنسیتی و اجتماعی، متفاوت و دارای اثرات شدیدتری بر فرد و جامعه است. به گزارش ایسنا، منصور براتی گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده، مردان بیشتر از زنان به مصرف مواد گرایش دارند اما زنان در مقایسه با مردان، بیشتر تحت تأثیر عواقب سوءمصرف مواد قرار می‌گیرند. زنان با سرعت بیشتری درنتیجه افزایش استرس و اضطراب پس از سوانح و رویدادهای سخت به‌احتمال‌زیاد وابسته به انواع مواد می‌شوند. ازاین‌رو زنانی که دچار سوءمصرف مواد می‌شوند مشکلات روحی و جسمی شدیدتری را تجربه می‌کنند.  او مردان تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که مواد محرک استفاده می‌کنند، بسیار زود مهارت‌ها و کارایی‌شان را از دست می‌دهند؛ چراکه اگر مصرف مواد سنتی ۸ تا ۱۰ سال زمان می‌برد تا فرد معتاد به آخر خط برسد، در مورد مواد محرک و روان‌گردان این زمان به ۲ تا ۴ سال کاهش می‌یابد.