روز یکشنبه یکم تیر امسال شاهد خورشیدگرفتگی در سراسر کشور خواهیم بود؛ که به گفته کارشناسان، آخرین کسوف قرن حاضر هجری شمسی است که در کشورمان قابل رویت است. خورشیدگرفتگی (کسوف) زمانی رخ می‌دهد که زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرند و سایه ماه بر روی زمین بیافتد. این پدیده نجومی از حدود ساعت ۸ و ۵۰ دقیقه صبح روز یکشنبه آینده آغاز می‌شود، در حدود ساعت ۱۰ تا ۱۰ و ۳۰ دقیقه به اوج خود می‌رسد و حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ظهر به پایان خواهد رسید. به گفته کارشناسان هرگز نباید با چشم غیرمسلح به این پدیده نگاه کرد چرا که می‌تواند منجر به صدمات غیر قابل جبران به چشم شود.