رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: با سقف افزایش ۳۰ درصدی و حداقل افزایش ۱۵ درصدی میانگین افزایش شهریه امسال مدارس ۲۳ درصد خواهد بود.  مجتبی زینی‌وند گفت: ۱۳ آیتم در الگوی شهریه داریم که ۹ مورد از طریق سامانه‌ها احصا می‌شوند و برای مابقی آیتم ها، کف و سقفی درنظر گرفته شده است که اجاره بهای ساختمان مدرسه از این جمله است. او گفت: مدارسی که هزینه فعالیت‌های فوق برنامه غیرآموزشی دریافت کرده‌اند، طبق مصوبه شورای سیاستگذاری که به تک تک مدارس ابلاغ شده، باید هزینه فعالیت‌های انجام نشده را یا به اولیا بازگردانده و یا بابت شهریه سال آینده محاسبه کنند.