مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: رانندگان تاکسی از دستورالعمل سوار کردن سه مسافر در ابلاغ طرح الزام فاصله‌گذاری اجتماعی تبعیت کنند و براین اساس سوار کردن چهار مسافر در تاکسی تخلف است. مرتضی ضامنی اعلام کرد: اگر راننده تاکسی بیش از سه نفر را سوار کند و از این ابلاغیه تبعیت نکند، مسافران می توانند به شهرداری های شهر محل سکونت خود و در تهران هم با خط ارتباطی که شهرداری در اختیار آنها گذاشته یا تاکسیرانی شکایت کنند. وی تاکید کرد: رعایت و تبعیت از سوارکردن سه مسافر نیازمند همکاری و مساعدت مردم است و مسافران خود در تاکسی‌هایی که بیش از سه نفر را سوار می کنند، سوار نشوند و تخطی راننده را اعلام کنند و رعایت این امر نیاز به مشارکت عمومی دارد. نیمه دوم فروردین سال همزمان اوج گیری ویروس کرونا، طرح الزام فاصله‌گذاری اجتماعی و سلامت محیط کار در ناوگان تاکسیرانی شهری کشور ابلاغ شد و بر اساس آن رانندگان موظف شدند در تاکسی‌ها حداکثر سه نفر مسافر سوار کنند.