نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفت: آب به مدار نخستین روستای غیزانیه رسید و اعتبارات قابل‌توجهی نیز در این خصوص برای تکمیل کردن این پروژه در نظر گرفته‌شده است. به گزارش ایرنا، احمد زمانپور با اشاره به پروژه آب‌رسانی به روستاهای غیزانیه افزود: با توسعه و بازسازی تصفیه‌خانه شیبان و اجرای ۲۴ کیلومتر خط انتقال جدید و همچنین توسعه و بازسازی ایستگاه پمپاژ صفیره در گام جدید، دیگر کمبود آب نخواهیم داشت و پمپ صفیره می‌تواند به‌طور ۲۴ ساعته در مدار باشد. نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان‌ها در مورد اعتبار پروژه آب‌رسانی تصریح کرد: پروژه آب‌رسانی به هشت روستای فاقد آب دهستان در «مشرحات» با اجرای ۴۳ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع و اعتبار مالی ۳۰۰ میلیارد ریال نیز به اتمام رسیده است. مردم بخش غیزانیه سوم خرداد جاری در اعتراض به مشکل آب آشامیدنی این بخش و نیز اجرا نشدن طرح آب‌رسانی به این منطقه پرجمعیت تجمع کردند.