رئیس شورای اسلامی روستای رستمی شهرستان تنگستان در استان بوشهر گفت: آنچه می‌گویم اغراق نیست و واقعیت منطقه است، اینجا مردم با آب کولر صورتشان را می‌شویند یا وضو می‌گیرند، این واقعا زیبنده منطقه ما نیست. سید نفیسه ابطحی در نشست بررسی مشکلات آب شهرها و روستاهای شهرستان تنگستان عنوان کرد: مشکل آب عمیق است و نباید سطحی به آن نگاه کرد، مشکلی است که برای همه منطقه تنگستان و خصوصاً جنوب دلوار وجود دارد.