شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن انتقاد از ضرورت اخذ رضایت شوهر برای محل خدمت زنان پذیرفته شده در آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی گفت: در صورتی که در موقع اجرای تعهد خدمت در برابر وزارت بهداشت، رضایت عملی شوهر و همکاری و تعامل و درک صحیح و منصفانه از شرایط همسر پزشک، فراهم نشود، بالطبع زن ناگزیر به انتخاب یکی از دو تعهد، در عرصه خانوادگی یا حرفه‌ای می‌شود.

چند روز پیش انتشار خبری درباره لزوم اخذ رضایت همسر برای آزمون دستیاری دندانپزشکی در رسانه‌ها، واکنش برانگیز شد، گرچه دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت این موضوع را جدید ندانست و آن را پروپاگاندای رسانه‌های خارجی عنوان کرد.