تونل‌هایی که در ورودی برخی سازمان‌ها یا فروشگاه‌ها به عنوان تونل ضدعفونی افراد ایجاد شده، نقشی در پیشگیری از کرونا ندارد و بی‌فایده است. عضو کمیته بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت در این باره گفت: این کارها فرعیات است و تا حدی جنبه تبلیغاتی دارد، متاسفانه برخی جاها اصل را فراموش کرده و به فرعیات می‌پردازند، اصل کار رعایت اصول بهداشت فردی شامل شست‌و‌شوی مداوم دست‌ها و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و فیزیکی، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و.. است. مسعود مردانی، با بیان اینکه با بی‌توجهی ممکن است وضعیت در مناطق سفید خطرناک شود افزود: قبلا می‌گفتند وضعیت استان خوزستان سفید است، اما بی‌توجهی به فاصله‌گذاری اجتماعی باعث شد اکنون این استان با بیشترین شیوع کرونا مواجه باشد.