به گفته حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران در رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، شهردار پیشین تهرات را به اتهام قتل عمد به شش و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد. گودرزی گفت: این حکم به تازگب ابلاغ شده و برای سایر عناوین اتهامس مجازاتهای دیگری در نظر گرفته شده که به اطلاع عموم میرسد. وی همچنین تاکید کرد: به طور قطع به حکم دادگاه اعتراض خواهیم کرد.