رئیس شورای اسلامی شهر تهران ضمن انتقاد از انفعال شهرداری در خصوص طرح توسعه مجلس گفت: چرا شهرداری در خصوص این طرح موضع‌گیری نمی‌کند. به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در ادامه تذکر محمد سالاری در خصوص طرح توسعه مجلس و تجاوز به حقوق شهر و همچنین مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بیان کرد: موضوع مهمی که در این خصوص نباید فراموش شود انفعال شهرداری است. همچنان که شهردار تهران از جلسه شورای عالی شهرسازی خبر داشت اما در آن حضور نیافت و شهردار منطقه هم بسیار ضعیف از حق عمومی شهر دفاع کرد. بر همین اساس به‌رغم حضور بنده و آقای سالاری و مخالفت با زیر پا گذاشتن حق عمومی شهر چون حق رای نداشتیم نتوانستیم مانع از این امر شویم. هاشمی در این موضوع بیشترین تقصیر را متوجه شهردار تهران دانست و اضافه کرد که شهردار تهران باید به‌واسطه این انفعال توضیح دهد  متأسفانه خیابان مردم را گرفتند و شهرداری در آن مقطع واداد و امروز می‌خواهند خیابان‌های دیگر را نیز بگیرند و شهرداری مجدداً واکنشی ندارد. باید این موضوع توضیح داده شود.