رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز بسته معیشتی با مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای ۸۵ هزار نفر از مددجویان بهزیستی، خبر داد. وحید قبادی دانا گفت: ۶۰ هزار خانواری که کمک معیشتی دریافت کردند، خانوارهایی بودند که فرد معلول داشتند و ۲۵ هزار خانوار دیگر کودکان بدون سرپرست غیر موثر و یا زنان سرپرست خانوار بودند. قبادی دانا با اشاره به اینکه این کمک‌ها با مساعدت بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) انجام شده است، گفت: بنیاد مستضعفان ۲۰ میلیارد تومان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ۱۰ میلیارد تومان در این خصوص متقبل شدند. رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در پویش همدلی مومنانه تعداد زیادی از هموطنان شرکت کرده و کمک نقدی و غیر نقدی خود را به عرصه آوردند که به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار جامعه هدف بهزیستی قرار خواهد گرفت.