وکیل محمدعلی نجفی گفت: هنوز در سامانه مخصوص حکم محمدعلی نجفی به بنده ابلاغ نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا گودرزی، با اشاره به خبرهایی که درباره صدور حکم موکلش در فضای مجازی منتشرشده اظهار کرد: رأی ابتدا باید در سامانه‌ای که مخصوص وکیل است ابلاغ شود تا درباره صدور آن صحبت کنیم، اما هنوز چیزی درباره حکم نجفی به بنده ابلاغ نشده است. او افزود: دفاعیات ما در جلسه امروز بیان شد، اما سؤالی که داریم این است که چرا باوجودآنکه پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی ارجاع شده و هنوز کارشناسان در حال بررسی آن هستند جلسه دادگاه تشکیل‌شده است و باوجودآنکه هنوز هیچ عنوان مجرمانه‌ای ثابت نشده است دادگاه تحت عنوان افترا برگزار می‌شود. وکیل نجفی درباره ارجاع نامه موکلش در زمانی که شهردار بوده به دادستانی گفت: بر اساس آیین دادرسی کیفری مسئولان وظیفه ‌دارند تا تخلفات را به دادستانی گزارش کنند و بر همین اساس نمی‌توان از این لحاظ که چرا شهردار تخلفی را اطلاع داده است او را محاکمه کرد. گودرزی گفت: ختم رسیدگی به این پرونده امروز دیروز شد و باید منتظر نتیجه و رأی صادره از دادگاه باشیم.