رئیس پلیس راهور ناجا، گفت: مراکز شماره‌گذاری و آموزشگاه‌های رانندگی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند از امروز شروع به کار خواهند کرد. سردار کمال هادیانفر، گفت: با توجه به پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی و بازدیدهای مکرر تیم‌ها، هیئت‌ها و مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی در تهران و تمامی استان‌ها از مراکز شماره‌گذاری و آموزشگاه‌های رانندگی و بازدید نهایی که توسط تیم‌های نظارتی پلیس راهور انجام شده، کلیۀ مراکز شماره‌گذاری از روز شنبه ششم اردیبهشت آماده ارائه خدمت به هموطنان سراسر کشور خواهند بود. او گفت: آموزشگاه‌های رانندگی هم مانند مراکز شماره‌گذاری ارائه خدمت خواهند کرد. ولی برابر بازدیدهای صورت گرفته برخی از آموزشگاه‌ها تاکنون موفق به برقراری پروتکل‌های بهداشتی نشده‌اند و به همین دلیل اجازه فعالیت ندارند. بدیهی است به محض اینکه این قبیل آموزشگاه‌ها استانداردهای بهداشتی لازم را فراهم کنند به آنها مجوز لازم داده خواهد شد.