معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش گفت: آموزش‌ها تا ۲۰ فروردین برنامه‌ریزی ‌شده است و امکان دارد سال تحصیلی تغییر کند و یک ماه از تعطیلات تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم. به گزارش ایسنا، علیرضا کمرئی، اظهار کرد: اکنون‌که تعطیلی مدارس به ما تحمیل‌شده است باید وضعیتی ایجاد می‌کردیم که دانش‌آموزان آسیب نبینند و تاکنون در مدارس حدود ۷۰درصد محتوای آموزشی آموزش داده ‌شده است و ۳۰درصد باقی‌مانده از طریق آموزش تلویزیونی است. او با بیان اینکه در فرصت باقی‌مانده از سال تحصیلی اگر مدارس باز شوند امکان مرور دروس توسط معلمان را داریم، گفت: در سخت‌ترین و بدترین شرایط امکان دارد سال تحصیلی تغییر کند و یک ماه از تعطیلات تابستانی را به آموزش اختصاص دهیم.