احداث دو گرمخانه عمومی

سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از ساخت دو گرمخانه عمومی ویژه زنان و مردان و همچنین راه‌اندازی واحدهای سیار خدمات‌دهی به کودکان کار در سال آینده خبر داد. مالک حسینی با بیان اینکه در بودجه ۹۹ سازمان رفاه و خدمات اجتماعی پیشنهاد شده است که در سال آینده، دو گرمخانه عمومی و فرامنطقه‌ای در تهران احداث شود، به ایسنا گفت: احداث ۵ گرمخانه عمومی در برنامه سوم توسعه شهر تهران در شورای شهر به تصویب رسیده که در نظر داریم در گام اول در سال آینده، دو گرمخانه عمومی در شهر، ویژه زنان و مردان ایجاد کنیم.

    

 شرط تعطیلی مدارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: ما تعطیلی عمومی نداریم. بیشترین حوزه‌های انتخابات، حدود ۶۰ درصد از مدارس کشور هستند و فرهنگیان به عنوان امنا و گروه‌های مرجع ملت در محل اخذ آرا هستند. محسن حاجی میرزایی، دیروز هنگام رأی دادن به خبرنگاران افزود: مدارسی که در آنها شمارش آرا تا روز شنبه به اتمام نمی‌رسد با صلاحدید مناطق آموزش و پرورش می‌توانند تعطیل کنند، اما این تعطیلی عمومی نیست و منحصر به مدارس حوزه‌های انتخابیه و آن حوزه‌هایی است که شمارش آرا تا شنبه به اتمام نمی‌رسد.

    

۲۱ روز هوای مطلوب در بهمن

تهرانی‌ها طی بهمن ماه امسال در مجموع ۲۱ روز هوای مطلوب تنفس کردند. کیفیت هوای پایتخت طی بهمن ماه امسال دو روز پاک، ۱۹ روز قابل قبول و ۹ روز ناسالم برای گروه‌های حساس بود. بررسی آمار کیفیت هوا طی ۸ سال اخیر نشان می‌دهد که بهمن ماه سال گذشته کیفیت هوا شرایط مطلوب‌تری نسبت به امسال داشت چرا که طی دومین ماه زمستان سال گذشته تهرانی‌ها هفت روز هوای پاک، ۱۳ روز هوای قابل قبول و ۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کرده بودند البته این آمار در نوع خود بی‌سابقه بود و می‌توان گفت که شرایط مطلوب جوی طی بهمن ماه سال گذشته تا حدود زیادی به بهبود کیفیت هوا در فصل سرد سال کمک کرد. بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بهمن ماه سال ۹۶ نیز تهران یک روز هوای پاک، هفت روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و سه روز ناسالم برای همه افراد داشت و در بهمن ماه سال ۹۵ نیز تهرانی‌ها یک روز هوای پاک، ۲۱ روز هوای قابل قبول، ۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشتند.