مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: سرانه مناسب مصرف لبنیات برای حفظ سلامت افرد 270 کیلوگرم است در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت سرانه مصرف این مواد سودمند در کشور ما یک سوم مصرف استاندارد است.  به گزارش خبرگزاری ایلنا حسین چمنی ادامه داد: مرکز آمار ایران به عنوان یک مرجع رسمی، میزان تولید شیر در کشور را 6.7 میلیون تن در سال و وزارت جهاد کشاورزی میزان آن را 10 میلیون تن اعلام کرده‌اند، در حالی که میزان جذب شیر برای تولید مواد لبنی در صنایع  حداکثر 8 میلیون تن است. چمنی بر این اساس میزان مصرف سرانه لبنیات در کشور را 80 کیلوگرم برآورد کرد. او در توضیح برآورد میزان سرانه مصرف لبنی،‌ گفت: اگر میزان تولید شیر در کشور به ازای هر نفر را حداکثر 100 کیلوگرم در نظر بگیریم، 20 درصد آن از چرخه مصرف داخلی خارج می‌شود. او با اشاره به فاصله مصرف استاندارد لبنیات در ایران و جهان، اظهار کرد: این فاصله فقط یک عدد نیست و می‌تواند فاجعه بزرگی را برای مردم کشورمان رقم بزند. این کارشناس معتقد است؛ با یک دهم از هزینه‌ای که در آینده صرف نگهداری از سالمندان زمین‌گیر می‌شود می‌توان از این مشکل در آینده جلوگیری کرد. چمنی عواملی مانند تورم و کاهش توان اقتصادی مردم را بر کاهش مصرف لبنیات موثر دانست.