طرح جدید بهزیستی برای درمان معتادان

معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور از طرح جدید این سازمان برای درمان معتادان داوطلب به نام «الگوی جامع درمان و بازتوانی معتادان» خبر داد.  فرید براتی سده در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه الگوی درمانی جدیدی برای معتادان از سوی سازمان بهزیستی کشور آغاز شده است، گفت: مدتی پیش طرحی به نام «الگوی جامع درمان و بازتوانی معتادان» آغاز شده است. در این طرح معتادان تمایلی (داوطلب) و نه معتادان پرخطر به مراکز روزانه درمان معتادان (DIC) مراجعه می‌کنند. وی با بیان اینکه این افراد درDICها به مدت چهار ماه اقامت دارند و بستری هستند، اظهار کرد: بعد از این مدت نیز معتادان درمان شده تا یک سال با مراجعه به مراکز  مذکور، تحت‌آموزش قرار می‌گیرند. همچنین می‌توانند از کارگاه‌های آموزشی و تمام خدمات مراکز درمان اعتیاد بهره‌مند شوند