مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرد که سهمیه‌بندی بنزین رانندگان تاکسی باید بر مبنای پیمایش آنها محاسبه شود. به گزارش ایسنا، علیرضا قنادان با بیان اینکه خوشبختانه دولت با افزایش 50 لیتری بنزین برای رانندگان تاکسی دوگانه‌سوز موافقت کرده است، گفت: برهمین اساس بنزین سهمیه‌ای برای رانندگان تاکسی دوگانه‌سوز 250لیتر و برای تاکسی‌های معمولی 400لیتر خواهد بود. او با بیان اینکه معتقدیم که سهمیه‌بندی بنزین برای رانندگان تاکسی باید براساس یک نظام عادلانه و بر مبنای پیمایش باشد، تصریح کرد: اگر راننده تاکسی فعال باشد قطعا 250لیتر برای فعالیت او کم است و باید افزایش یابد و در عین‌حال رانندگانی داریم که یا فعال نیستند و یا در سازمان‌های دولتی فعالیت می‌کنند که برای آنها نیز این میزان سهمیه بسیار زیاد است. قنادان با بیان اینکه ممکن است زمینه سوءاستفاه از تاکسی‌ها با این شیوه سهمیه‌بندی فراهم شود، گفت: ما معتقدیم که سهمیه‌بندی بنزین تاکسی‌ها می‌بایست بر اساس پیمایش باشد و شهرداری تهران این آمادگی زیرساختی را دارد که پیمایش تاکسی‌ها را محاسبه کند تا بر اساس آن بنزین به رانندگان تاکسی تخصیص داده شود.