برخورد قانونی با مهدهای کودکی که معلولان را نمی‌پذیرند 

مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در واکنش به اجتناب برخی مهدهای کودک از پذیرش کودکان معلول گفت: اگر مواردی از اجتناب پذیرش کودکان معلول مشاهده شود، افراد می‌توانند بطور مستقیم به سازمان بهزیستی منتقل کنند یا به شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۱۲۳۳۳ گزارش دهند، تا برخورد لازم صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، سعید بابایی در ارتباط با عدم پذیرش کودکان‌معلول در برخی مهد‌های کودک، تصریح کرد: طبق دستورالعملی که از سال‌های پیش به مهد‌های کودک ابلاغ شده، در صورتی که سطح معلولیت کودک به گونه‌ای باشد که نیازمند خدمات نگهداری خاصی نباشد، مهدها موظف به پذیرش کودکان دارای معلولیت هستند. هم‌اکنون هم خیلی از مهدها به پذیرش کودکان دارای معلولیت اقدام می‌کنند و این کودکان در کنار دیگر همسالان خود به امکانات پرورشی لازم  دسترسی دارند.  

او در تشریح موضوع ادامه داد: گاه کودکان دارای معلولیت نیازمند خدمات خاصی هستند که با حضور در مهد عادی از این مراقبت‌ها محروم می‌مانند. برای این دسته از کودکان، سازمان بهزیستی مراکز خاصی را دارد که سه روز در هفته با مراقبت‌های لازم و مربیان ویژه نگهداری می‌شوند.  بابایی در ارتباط با عواقب چنین تخلفاتی برای صاحبان مهدها گفت: چنین متخلفانی در اولین مرحله تذکر دریافت می‌کنند، سپس برای پاسخگویی فرا‌خوانده می‌شوند، اما شرط این رسیدگی آن است که مدعی خصوصی وجود داشته باشد.