آتش زدن عمدی بوستان چیتگر به قصد ضربه زدن به شهرداری

یک عضو شورای شهر می‌گوید: بوستان چیتگر واقع در غرب‌تهران هدف آتش‌افروزی عمدی قرار گرفته است که این اعمال به صورت هدایت شده و به قصد ضربه‌زدن به شهرداری تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرآنلاین، بخش‌های زیادی از پارک چیتگر، طعمه آتش شده است، پوشش‌علفی بلند منطقه در بارش‌های مناسب امسال و خشک‌سالی فصل‌های گذشته باعث شده است تا عرصه پارک چیتگر، مستعد آتش گرفتن باشد. 

یک عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: ما شاهد آتش‌سوزی‌های مکرر عمدی و تعمدی در چیتگر هستیم. با وجودی که قضاوت نمی‌کنیم چه کسانی این کار را انجام می‌دهند ولی متوجه شده‌ایم تنها ۲۰ درصد از آتش‌سوزی‌ها، به صورت سهوی و توسط مردم انجام می‌شود که با آموزش‌های شهروندی، قابل کاهش است.

 ۸۰ درصد از آتش‌سوزی‌های مکرر اخیر به صورت هدایت‌شده و به منظور ضربه زدن به مدیریت شهری است، از جمله گسترده‌ترین آتش‌سوزی در تاریخ بوستان چیتگر که باعث نابودی ۲۰هکتار از پوشش‌گیاهی بوستان شد، جزء همین موارد است. در همین رابطه شهردار منطقه اعلام کرد: آتش‌افروزی‌های عمدی باعث شده است تا دست کم ۱۰نفر در امسال بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

علی نوذرپور، درباره آتش‌سوزی‌های بوستان چیتگر بیان کرد: آتش‌سوزی‌هایی که صورت می‌گیرد به دلیل رشد خوب علف‌ها در ابتدای امسال بود. برنامه‌ای را برای علف‌تراشی در بوستان گذاشتیم. برخی از علف‌ها در معرض حریق است. حریق‌ها چند منشا دارد. یکی از منشاها، مربوط به شهروندان و بازیگوشی جوانان است همچنین موردی داشتیم یک پدر و پسر مسابقه آتش‌افروزی گذاشته بودند که دستگیر شدند.