معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: هیچ بیمارستانی حق ندارد بیمار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع دهد.

به گزارش مهر، قاسم جان بابایی، با تاکید بر ممنوعیت ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، افزود: هیچ بیمارستانی اعم از خصوصی، دولتی و...، حق ندارد بیمار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان بفرستد، ‌بلکه باید دارو و تجهیزات مورد نیاز بیمار را در داروخانه بیمارستان تهیه کند. در عین حال هیچ پزشکی هم حق ندارد که بیمار را به داروخانه یا شرکتی خاص بفرستد. حتی در بیمارستان‌های خصوصی اگر بیمار اصرار بر استفاده از برندی خاص داشت، پزشک باید لیست آن را در اختیار داروخانه بیمارستان قرار دهد تا برای بیمار تهیه شود.

او تاکید کرد: در صورت بروز این تخلف، درجه اعتباربخشی بیمارستان کسر می‌شود و بیمارستان موظف است که درجه اعتباربخشی بیمارستان را در محلی که قابل دید باشد، ‌نصب کند. دکان و دستگاهی که سال‌ها پیش در کنار بیمارستان‌ها به راه افتاده و دارو و تجهیزات به مردم می‌فروشند باید جمع شوند. خوشبختانه این موضوع بعد از طرح تحول سلامت به حداقل رسید و نباید به شیوه پیشین بازگردیم. حقوق بیماران در اولویت است و در این زمینه با کسی تعارف نداریم. زیرا بیمار محور همه خدمات ما در بیمارستان‌هاست.