معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها هیچ منع قانونی ندارد، بنابراین سلب حق معنایی ندارد. موضع دولت نیز همین است و بر همین اساس از این موضوع حمایت می‌کند. لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه می‌گویند دولت نمی‌تواند در این خصوص در مقابل حرف مراجع ایستادگی کند، گفت: دولت حتما سعی می‌کند با تعامل این مساله را حل کند و این تصمیم جدی دولت است و از قبل هم در چندین نوبت سعی کرده است تا در چندین مسابقه این کار را انجام دهد. مسیر این کار، همین بوده و برنامه دولت هم همین است که انجام خواهد داد و امیدواریم با تعامل کار درست شود.