معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از قوه قضاییه، کمیسیون حقوقی و قضایی و شورای نگهبان درخواست کرد تا سریعتر به لایحه تامین امنیت زنان و لایحه حمایت از کودکان رسیدگی کنند. به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار گفت: مهم‌ترین محور کاری ما در دولت دوازدهم نگاه برنامه‌ای ما به موضوع عدالت جنسیتی و تحقق ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم است که به نوعی تحقق بندهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. ابتکار در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: از دیگر اقدامات ما طی دو سال گذشته بازنگری، تدوین قوانین دیگر و لوایح بوده است. ۵ لایحه جدید به دولت داده شده که می‌توان به برابری دیه زن و مرد، اصلاح قوانین طلاق، اصلاح قانون کیفری، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودک همسری نام برد. او ادامه داد: ما به طور خاص لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را از قوه قضاییه پیگیری می‌کنیم و کماکان در انتظار هستیم و از رئیس قوه قضاییه تقاضا داریم، لایحه امنیت زنان در برابر خشونت را برای تصویب نهایی به مجلس بفرستند تا قبل از اتمام مجلس به تصویب برسد.