سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی انقلاب با اشاره به تجمع حاشیه‌ساز طلاب در فیضیه قم: وی افزود: شعار «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت» فوق العاده اخلاقی و مقدس بود که به کسانی که در قدرت هستند و در برج عاج نشسته‌اند و قدرت مستشان کرده است، نهیب زد و هشداری داد حواستان باشد که شما نیز روزی از دنیا می روید. شما از مرحوم هاشمی رفسنجانی بالاتر نیستید که با آن دبدبه و کبکبه، عزرائیل جانش را در استخر گرفت. پس به خود آیید و حواستان باشد که همیشه در این جایگاه قرار ندارید. اما دیدیم که چگونه عده‌ای که زبانشان در دهان آمریکاست چنین شعاری را اینگونه تفسیر کردند که پس هاشمی رفسنجانی را کشته اند. واقعیت این است که استکبار جهانی و در راس آن آمریکا از فیضیه انقلابی وحشت دارد.