علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه اسبق ایران در پاسخ به اینکه آیا به شما مسئولیتی در کابینه رئیس جمهور منتخب پیشنهاد شده است، گفت: تا این لحظه پیشنهادی نبوده است؛ ما افراد واجد شرایط و آماده به خدمت فراوانی داریم اما اگر بخواهند از تجربیات بنده استفاده کنند با کمال میل استقبال خواهم کرد. وی افزود: طبق صحبت‌های آقای پزشکیان و شناختی که از ایشان دارم، اساس تشکیل ‌کابینه دولت را بر شایستهسالاری گذاشتند؛ در نتیجه ایشان اصلح‌ترین‌ها را انتخاب می‌کنند و فرقه‌ای و جناحی عمل 

نخواهند کرد.