آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در توئیتی خطاب به جبلی، رییس سازمان صداوسیما نوشت: «جناب آقای جبلی ۱. از همین حالا نسبت خود را با دولت منتخب ملت تعیین کنید. ۲. مناظره‌ها نشان داد اگر فضایی برای طرح دیدگاههای دیگر در این رسانه فراهم شود چه تاثیری در جذب مخاطب دارد. ۳. قبول کنید یکی از دلایل مهم گرایش مردم ایران به رسانه‌های برون مرزی عملکرد میلی این رسانه است.»