در یک حادثه شغلی، یک کارگر از بالای تیرآهن نصب شده در محل گودبرداری سقوط کرده و این موضوع، باعث مصدومیت جدی وی شد. به گزارش ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک زمین گودبرداری شده، کارگران مشغول کار روی تیرآهن‌های نصب شده بودند که یکی از کارگران تعادلش به هم خورده و از ارتفاع به محل گودبرداری سقوط کرد. پس از حادثه، آتش‌نشانان همراه اورژانس به محل حادثه اعزام شده و کارگر مصدوم را به نزدیک‌ترین بیمارستان برای درمان انتقال دادند.