حزب ندای ایرانیان در جهت حمایت از نامزدی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بیانیه منتشر کرد. به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: دکتر پزشکیان شخصیتی دانشگاهی، وزیری توانا، و مدیری برجسته است، برخوردار از پاکدستی و سلامت نفس، که می‌تواند در شرایط فعلی هم نامزد مطلوب باشد و هم مشعلِ اصلاحات و نورِ امید به فردای بهتر را زنده نگه دارد. در ادامه می‌خوانیم: حزب ندای ایرانیان با رصدِ وضعیتِ جاری کشور، و با توجه به ظرفیت کم‌نظیر دکتر پزشکیان، و همچنین با توجه به آسیب‌شناسی انتخابات چند دوره اخیر، که فقدان اِجماع و یکپارچگی در میان اصلاح طلبان موجب از دست رفتن پایگاه اجتماعی اصلاحات و سرخوردگی آنان و مردم شد، حضور فعال و موثر در این انتخابات را توصیه می‌کند. تاکتیکِ تحریمِ انتخابات‌های قبلی آب به آسیابِ جریان خالص ساز ریخت تا با حذف نخبگان از چرخۀ مدیریت، به ادارۀ گعده‌ای کشور رو بیاورند. در پایان این بیانیه ابراز امیدواری شده است که اِجماع اصلاح‌طلبان و عقلای معتدل، به همراه مشارکت بالای مردم در انتخابات پیش رو، به پیروزی نامزدی که می‌خواهد نماد خردورزی، ندای مردم و پیگیر مطالباتشان باشد؛ بینجامد.