وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست خود در دوحه، بیانیه‌ای صادر کردند که در یکی از مفاد آن با تکرار ادعای قبلی، «مالکیت منابع طبیعی در منطقه دریایی مشترک میان عربستان و کویت از جمله میدان گازی آرش (الدره) را به ‌طور کامل، تنها برای این ۲ کشور» خوانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه برخی مفاد مرتبط با کشورمان از جمله میدان نفتی آرش در بیانیه پایانی یکصد و شصتمین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در دوحه را مردود دانست و غیرسازنده و بی‌حاصل توصیف کرد.

ناصر کنعانی گفت: صدور بیانیه‌های تکراری و طرح ادعاهای یک‌جانبه، فاقد ارزش حقوقی است و حقی را برای طرف کویتی اثبات نمی‌کند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه اینگونه مواضع و رویکرد را بی‌حاصل دانست گفت: تنها راهکار منطقی و نتیجه بخش، بازگشت به میز مذاکرات فنی و حقوقی و گفتگوی دوجانبه به منظور دستیابی به توافقی پایدار براساس حسن همجواری و احترام به منافع مشترک است. کنعانی ضمن تاکید بر ‌حق جمهوری اسلامی ایران در میدان مشترک آرش،‌ بر اساس سوابق مذاکرات فیمابین‌ اضافه کرد: به مقامات کویت توصیه می‌کنیم از تکرار توسل به روش‌های بی‌حاصل سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند. وی همچنین بند مربوط به جزایر ایرانی این بیانیه را مردود دانست و تاکید کرد: جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.