سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در واکنش به بیانیه راه‌گشایان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نقد شکلی و محتوایی بیانیه راه‌گشایان (روزنه‌گشایان) را به بعد از انتخابات موکول می‌کنم اما، امیدارم صاحبان امضا پس از انتخابات بمانند و به سمت تشکیل حزب بروند. دستاورد سیاست‌ورزی تحزب است نه حزب‌زدایی!» گفتنی است روز پنجشنبه ۱۵۱ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در بیانیه‌ای از ضرورت تقویتِ اصلاح‌گریِ میانه و ممکن‌سازیِ توافق‌های مساله‌محور و راهگشا برای ایران در انتخابات زودرس ۱۴۰۳ دفاع کردند.