ضوابط و چارچوب‌های تولید برنامه‌های تبلیغات قانونی نامزدهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در رسانه ملی طی اطلاعیه‌ای اعلام شد. 

براساس این اطلاعیه؛‌برنامه‌های تولیدی و زنده نامزد‌ها نباید مشتمل بر موارد زیر  باشند:

- اظهارات مغایر با قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری و سایر قوانین کشور - بیان اظهارات و برنامه‌های مغایر با اتحاد و همبستگی، منافع و امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور - تبلیغ رسانه‌ها و فرق و جریان‌های سیاسی و مذهبی غیرقانونی و نماد‌های آن‌ها به تشخیص مراجع ذیربط - تحریف و دستکاری آمار، بیان آمار خلاف واقع و جعل اطلاعات درباره مسائل کشور- تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی از وضع کشور و تضعیف ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام اسلامی و بیان هرگونه مطلبی که موجب یأس، ناامیدی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشد - ایجاد تشکیک و تردید در سلامت و امنیت و قانونمندی انتخابات و مجریان و ناظران آن - عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری.