یک فعال سیاسی گفت: کلا نظام انتخاباتی اشکال دارد و مسخره‌بازی شده است. هر کسی به خودش اجازه می‌دهد با هر شرایط و با هر سابقه‌ای بیاید. غلامحسین کرباسچی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره روند ثبت‌نام و کثرت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، افزود: انتخابات که شوخی نیست، نماد دموکراسی در کشور است و ما آن را تبدیل به یک استند آپ کمدی و بازی ثبت‌نام و بعد هم تایید صلاحیت کرده‌ایم.