آخرین خبرها حاکی است که احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کند. به گزارش فرارو، یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور دولت بهار به اصلاحات‌نیوز گفت: با توجه به استقبال مردمی، آقای احمدی‌نژاد بر اساس تکلیف خدمت‌رسانی به جمع‌بندی ثبت‌نام و حضور در انتخابات رسیده است.