سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به پایان سومین روز نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات، گفت: امروز ۸ نفر ثبت‌نام کردند که احمد رسولی‌نژاد، مسعود پزشکیان، وحید حقانیان، حبیب‌الله دهمرده، علیرضا زاکانی، محمدرضا میرتاج‌الدینی، زهره الهیان و فداحسین مالکی اسامی آنان را تشکیل می‌دهند. به گزارش ایسنا، محسن اسلامی افزود: در مجموع ۸۰ مراجعه‌کننده داشتیم و مجموع ثبت‌نام‌شده‌ها نیز به ۱۷ داوطلب کاندیداتوری رسیده است.