منتخب مجلس دوازدهم، از تخلف در شمارش آرای انتخابات هیات‌رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش دیده‌بان ایران؛ حمید رسایی،  در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حقایق بیشتری از افتضاح انتخابات هیات رئیسه: برای آ.رنجبرزاده ۹۵ رای و برای آ.پاپی‌زاده ۸۳ رای اعلام شد درحالی که رای واقعی رنجبرزاده ۸۲ و رای پاپی‌زاده هم ۸۲ اعلام شده تا مساوی شوند و با قرعه کار را تمام کنند! درحالی که آقای پاپی‌زاده باید عضو هیات رئیسه شود». وی در ادامه عنوان کرد: «از طرفی آرای آقای باقرزاده در صحن ۸۳ اعلام شد در حالی که در بازشماری که در حضور خودش انجام شد ۸۴ رای بود اما مجددا آرای او را ۸۱ رای اعلام کردند! انتخابات هیات رئیسه با این وضعیت مخدوش است و باید مشخص شود چه کسی به هنگام شمارش آرای نمایندگان این تخلف را انجام داده است».