سخنگوی قوه قضائیه از صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین در ماه گذشته خبر داد. اصغر جهانگیر درباره استرداد یاسین رامین به کشور گفت: قوه قضاییه در خصوص هر محکومی که در خارج از کشور باشد اقدامات قانونی انجام می‌دهد. در مورد شخص مورد نظر روز ۲۶ ماه گذشته صدور اعلان قرمز صورت گرفته تا پیگیری قضایی صورت بگیرد.