فرماندار نیشابور به نقل از فردی که مدعی است با امام زمان در ارتباط است، گفت که آن حضرت هنگام سقوط بالگرد رئیسی، در مسیر سقوط با استرس و اضطراب رفت و آمد می‌کرد! اما نهایتا گفته‌اند که قرار نیست کارمان را با معجزه پیش ببریم. به گزارش «خیام‌نامه»، مهدی دونده در مراسمی برای بزرگداشت شهدای سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور، افزود: یکی از بزرگان نیشابور این مکاشفه را از قول فردی نقل کرده که با امام زمان در ارتباط است. مقام ارشد دولت سیزدهم در نیشابور ابراز کرد: مصلحت کشور ما و آیت‌الله رییسی در شهادت بود.