محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت: «شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی فریاد می‌زند که باید طرحی‌نو در انداخت و دولت بعدی، چه اصولگرا و چه غیراصولگرا، کشور را از حال فعلی به حال بهتر سوق دهد. اگر رئیس‌جمهور بعدی نخستین وعده‌اش، بکارگیری وزیران و مدیرانی متفاوت از اکثراعضای دولت سیزدهم که بانیان وضع نامناسب‌موجودند و مهمتر از آن تغییر سیاست‌ها باشد، می‌توان به آن دل بست و امید‌ها را زنده کرد. نتیجه این امیدبخشی، بالارفتن مشارکت است. کدام کاندیدا‌ها می‌توانند مردم را پای صندوق بیاورند؟ و آیا سیستم سیاسی، اراده‌ای برای حضور مردم دارد یا به آماری شبیه انتخابات مجلس دوازدهم قانع است؟ وقت تنگ است و فرصت‌ها مثل باد می‌گذرد.»