ولیعهد عربستان در تماس تلفنی که جمعه‌شب با «محمد مخبر» داشت، دعوت سرپرست ریاست جمهوری برای سفر به ایران را پذیرفت. به گزارش ایرنا، سرپرست ریاست جمهوری در پاسخ به تماس تلفنی «محمد بن سلمان» بر دعوت رئیس‌جمهور شهید از وی برای سفر به تهران تأکید کرد. ولیعهد عربستان نیز ضمن پذیرش این دعوت، متقابلاً از مخبر برای سفر به کشورش دعوت کرد. وی ادامه می‌دهد در حال «جمع‌بندی» است و نتیجه را اعلام خواهد کرد.