سرپرست وزارت خارجه گفت: «حمایت ایران از گروه‌های مقاومت ادامه خواهد داشت و این بخشی از راهبرد ما است.» به گزارش ایسنا، علی باقری‌کنی، در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: سیاست حسن همجواری جناب ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید ایران کارآمدی خود را ثابت کرد و روابط ما با همسایگان خوب است. وی ادامه داد: ما سیاست خود را در قبال کشور‌های همسایه ادامه خواهیم داد و برای تنوع زمینه‌های همکاری با یکدیگر مذاکره می‌کنیم.